Voor Leidinggevenden, HR Directors & Managers en Consultants

  • Team Assessment
  • Medewerkers(tevredenheids)onderzoek


Bedrijven worden geconfronteerd met de grote veranderingen als gevolg van de overgang van het (post) industriële tijdperk naar de informatie en netwerksamenleving.

Wat we als YX Company zeggen: systeemdenken doet z’n intrede. We kunnen alleen maar begrijpen wat werkt, als we leren denken in systemen. Klik hier voor meer informatie.

Voor HR betekent dit de overgang van ondersteuning van management in haar individuele aanpak, naar een zelfstandige rol in het verkrijgen van inzicht in en grip op hoe sociaal kapitaal leidt tot marktkapitaal. We noemen dit ‘de integrale ontsluiting’ van HR-gegevens.  Het betekent dat HR-analytics, zoals grote organisaties die nu kennen, wordt gezien als één dimensie van wat moet gebeuren. Alleen met integraal meten – hard (“de X-as”) aan zacht (“de Y-as”) koppelen bij de meting en die koppeling niet achteraf pas maken – krijg je de goede informatie op tafel.

Het goede nieuws: HR verkrijgt met dit YX systeem nieuwe status en veel grotere impact op de business. Het is de opmaat naar wat we ‘Social Controller’ zullen noemen. We zullen daar in publicaties meer aandacht aan geven.

Het vak HR wordt dus drastisch anders. Daarmee verandert ook alle (intern en extern ingehuurde) consultancy.

Teams worden de doorslaggevende factor. Daarmee: inzicht en grip op wat voor teamsamenstelling succesvol is en hoe successen van verschillende teams tot succes van het grotere geheel leiden. Het vraagt de onderscheiding van KPI’s (kritische performance indicatoren) en KSI’s (kritische sociale indicatoren). Het vraagt coördinatiemechanismen die weliswaar simpel zijn te implementeren, maar die strijdig zijn met achterhaald top-down denken van klassieke bestuurders.

YX Company zet met haar wetenschappelijk valide meetsysteem een compleet nieuwe trend in: het doormeten van sociale systemen – of dat nu teams, afdelingen of hele organisaties zijn – met als afgeleide daarvan de individuele terugkoppeling.

1. Team Assessment

YX Company biedt een innovatief team-assessment aan!
Onderwerpen die daarin zichtbaar zullen worden gemaakt zijn onder andere:

  • Balans in de teamsamenstelling
  • Diversiteit in de teamsamenstelling
  • Specifieke talenten van het team
  • Gelijkwaardigheid (dominantie overzicht)
  • Veiligheid-Vertrouwen Index
  • Binden en Boeien Matrix
  • Communicatie stijlen
  • Omgaan met dilemma’s

Interesse? Neem contact met ons op.

2. Medewerkers(tevredenheids)onderzoek

Het klassieke medewerkers(tevredenheids)onderzoek is misschien wel het meest belabberde onderzoek dat bestaat. Niet alleen omdat het niet-valide onderzoek is (vanwege de normatieve, enkelvoudige vraagstelling), maar vooral omdat je met de resultaten zo weinig kunt. De betekenisgeving zit vol vraagtekens en stuurparameters zijn op basis van de informatie uit dergelijk onderzoek niet te halen.

Met een simpele meting en een zeer korte vragenlijst brengt YX Company de cultuur en gedrag van medewerkers, teams en organisatie-onderdelen in beeld. De meetresultaten geven een diep inzicht in het culturele verhaal van een organisatie: het ‘waarom’ achter de prestaties. Subculturen en (dis)functionele patronen worden zichtbaar en krijgen in de taal betekenis, zoals eilandjes-cultuur, angstcultuur, please-cultuur, haantjesgedrag, etc.

YX Company is in staat om externe en interne normen (benchmarks) in de resultaten te laten zien. Waar doe ik het anders dan andere organisaties in de markt?

Interesse? Neem contact met ons op.