Voor Risk Officers, Compliance Managers en Accountants

 • Risicocultuur analyse
 • Fraudepreventie aanpak
 • Softcontrols onderzoek

1. Risicocultuur analyse

Het YX Behavioural Risk Framework is de basis voor metingen van de risico cultuur.

 • Mentale risico’s (houding)
 • Intentionele risico’s (gedrag en denken)
 • Communicatie risico’s

Uw opbrengst:

 • Inzicht verkrijgen in de verborgen kosten van gedragsrisico’s en sturing kunnen geven aan het verkrijgen van een optimale risico-balans.
 • Inzicht in welk gedrag beloond wordt en welk gedrag niet (‘incentives’); inzicht in hoe snel mensen onderdeel zijn van de ingesleten patronen.
  Daarmee inzicht in de werkelijke ‘drivers’ van cultuur.
 • Inzicht in het operationele effect van de stijl van leiding geven (‘tone from the top’).
 • De werkelijk grote opbrengst: de stap kunnen zetten van vermijden van risico naar het benutten van risico.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie

2. Fraudepreventie aanpak

Fraudepreventie. Wat YX Company betreft gaat dat om de juiste mix tussen hardcontrols en softcontrols.

 • Fraudepreventie, bewustwording en risico zijn de drie hoekstenen van moderne Governance en modern risicobeleid.
 • Wat YX Company toevoegt: nieuw online kwantitatief én kwalitatief onderzoek waarmee je de fraudegevoeligheid van mens en systeem in beeld brengt.
  • Het onderzoek is puur op preventie gericht en dus niet op waarheidsvinding, wat de forensische kant van fraude is.
 • We onderscheiden vier categorieën voor de relatieve waarschijnlijkheid van het zich voordoen van fraudebereidheid.
  • Profiteren: het gebruik maken van kennis voor eigen gewin
  • Manipuleren: het beïnvloeden van anderen voor eigen gewin
  • Ensceneren: het creëren van situaties voor eigen gewin
  • Majoreren: het schipperen met eigenwaarden voor eigen gewin
 • Het onderzoeksinstrument van YX Company kan ingezet worden om fraudebereidheid te meten in bijvoorbeeld:
  • Organisaties
  • De online wereld: shopping, kansspelen
  • Burgergedrag bij belastingaangiften
  • Declaratiegedrag werknemers
  • Cybercrime

We beschrijven onze visie en aanpak in een artikel. Klik hier om het artikel te downloaden.

3. Softcontrols integratie in de ‘Auditpraktijk’

Operational Auditors geven een oordeel over de kwaliteit van de beheersing van de organisatie.
De beoordeling van ‘zachte’ aspecten als een onderdeel van deze beheersing was tot nu toe onderwerp van veel discussie en er is weinig eenduidigheid in de aanpak.
De waarde die YX Company toevoegt, is dat met het revolutionaire YX meetsysteem het klassieke kwalitatieve onderzoek – face tot face interviews en hun tijdrovende subjectieve uitwerkingen – vervangen kan worden door online kwalitatief onderzoek dat tegelijkertijd ook kwantitatief is. Alle zachte aspecten worden meetbaar en geobjectiveerd en dus kun je over zachte zaken nu harde afspraken maken. Doordat de zachte kant zo scherp in beeld komt, krijgen auditors de mogelijkheid om veel selectiever te controleren op wat waarschijnlijk strengere en minder strenge controle behoeft. De audit wordt hiermee nauwkeuriger en effectiever.

Lees ook onze serie over Soft Controls op ons blog: http://www.yx-company.nl/blog

Interesse? Neem contact met ons op.