YX Company

YX Company is een Nederlandse onderneming die gedrag, cultuur en leiderschap objectief in beeld brengt.

YX is een knipoog naar de Franse filosoof en wiskundige Descartes (1596-1650), de uitvinder van het cartesisch coördinatenstelsel in twee dimensies, bepaald door twee assen die loodrecht op elkaar staan: de Y-as en de X-as. Door zijn uitvinding bestond er ineens een handige manier om meetkundige figuren te beschrijven, namelijk met de vergelijking in Y en X. Het bijzondere van de stap die gezet wordt met YX Company: we doen iets dat vergelijkbaar is met wat Descartes meemaakte, maar dan in de complexe wereld van gedrag:

Op de Y-as ben je, op de X-as doe je.

Op individueel niveau zijn die twee dimensies van het bestaan in één lijf onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op organisatieniveau is dat niet (vanzelfsprekend) zo.
We zijn eraan gewend geraakt dat we de koppeling tussen Y en X hebben losgelaten: mensen hoeven niet iets te ‘zijn’, om arbeid te kunnen verrichten, als die arbeid maar in functieomschrijvingen en handboeken beschreven staat en als er maar iemand is die zegt wat je moet doen.

Een integraal ordeningsprincipe ligt aan de basis van het revolutionaire YX meetsysteem waarmee gedrag en cultuur objectief in beeld wordt gebracht.
Wij maken zichtbaar welke afwegingen spelen bij mensen als zij keuzes maken.

Hierdoor zijn we in staat om antwoord te geven op de vraag: ‘Waarom doen mensen wat ze doen?’

Omdat in de ‘Experience Economy’ alles draait om verbeelding en beleving (de Y-as) helpen wij u om de behoeften van uw medewerkers en klanten te begrijpen.
Door gedrag en cultuur objectief in beeld te brengen en daar content van te maken, beschikt u over informatie waarmee als vanzelfsprekend de verbinding én communicatie ontstaat met en tussen uw medewerkers en klanten.

Ons YX meetsysteem is in talloze markten toepasbaar. Wij geloven in co-creatie en samenwerking als middel om u in de gelegenheid stellen met uw eigen marktkennis én met de inzichten uit ons YX meetsysteem een gezonde bijdrage te leveren aan uw winstgevendheid.