Voor Marktonderzoekers, Data & Prijs Analisten en Marketeers

 • Online kwalitatief onderzoek
 • Content Marketing optimalisatie
 • Predictive analytics
 • Tariefdifferentiatie per doelgroep


 

1. Online kwalitatief onderzoek

Het YX meetsysteem maakt mogelijk dat interview-gedreven kwalitatief onderzoek volledig ondervangen wordt door online kwalitatief én kwantitatief onderzoek.

Het YX meetsysteem kun je metaforisch vergelijken met een moderne camera en moderne lenzen.

Oplossend vermogen, scherptediepte en contrasten kunnen onderscheiden, nemen met sprongen toe ten opzichte van wat mensen – in al hun goede bedoelingen – op normale zintuiglijke manier met elkaar kunnen uitwisselen. Met het YX systeem ontstaan indrukwekkende en ongekend gedetailleerde beelden.

De snelheid waarmee je met het YX systeem foto’s kunt nemen van identiteit en cultuur, hangt nog slechts af van de snelheid waarmee respondenten de online vragenlijst invullen.

De vragenlijsten zijn extreem kort doordat van nieuwe meettechnieken gebruik wordt gemaakt. In de klassieke meetkunde is het onmogelijk om met zulke korte enquêtes dit soort gedetailleerde beelden te maken.

De toegevoegde waarde van het YX meetsysteem is dus niet alleen dat je kwalitatief zeer hoogwaardige beelden verkrijgt van identiteit en cultuur. De opbrengst is ook dat de kosten van psychosociaal  (markt)onderzoek nog maar een fractie zijn van de kosten die normaal gemoeid zijn met dit soort onderzoeken. Ook voor de kleinere bedrijven wordt het nu mogelijk om snel en grootschalig markt en merkonderzoek te doen.

Klik hier voor meer informatie

 

2. Content Marketing: Triggering én Targeting in de échte Customer Journey

Alle onderzoeken naar de effectiviteit van brand loyalty programma’s wijzen maar één kant uit: als je de klant, cliënt, consument, shopper, burger, kiezer, etc. niet kan ‘raken’ in zijn ervaring , is er geen loyaliteit. Je krijgt de mens niet loyaal aan je merk en aan de context waarin je dat merk te koop aanbiedt, als je er niet in slaagt om in content en beeld te zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod.

Dat wat je aanbiedt is altijd meer dan een ‘ding’ en een transactie. Het is content en beeld die worden waargenomen en ervaren. Als je niets weet van die gewaarwording door de klant, ben je aan het gokken.

Oftwel: je kunt de customer journey niet beperken tot de verschillende fases waarin je het kopen van een product of dienst kunt indelen, inclusief informatie over de communicatie kanalen die de klant daarbij gebruikt.  Dat is een ééndimensionale weergave van de customer journey doordat je alleen naar registratie (of transactie) data kijkt.

YX Company voegt intentionaliteit als dimensie toe aan dit beeld van de customer journey.

Nu ontstaat een tweedimensionaal beeld van de customer journey en exploderen de mogelijkheden voor marketing.  Nú kun je klanten – meer in het bijzonder de shoppers – triggeren met content waarvan je weet dat de koper daarin is geïnteresseerd én je kunt gelijktijdig die koper definiëren – targettendoor middel van zijn registratiedata.  Je verbindt intentie met context.

Pas in zo’n tweedimensionale weergave kun je merkidentiteit in beeld krijgen en kun je bepalen wat de kracht van het merk voorstelt in de besteding van de klant (macro perspectief; brand loyalty) en wat de sociale omgeving daaraan bijdraagt (micro-perspectief; shopper loyalty). Je kunt deze twee perspectieven niet los van elkaar zien.

Voorbeeld: een landelijk onderzoek in opdracht van een biermerk naar het gedrag van bierdrinkers liet zien hoe op 16 aspecten van merkidentiteit werd gescoord door verschillende leeftijdsgroepen. Merkentrouw (één van deze 16 aspecten) bleek pas op te treden op latere leeftijd (55-65 jr).

Klik hier voor meer informatie

 

3. Predictive Analytics

De kracht van het YX meetsysteem is dat je de computer voorspelbare gedragspatronen en dynamische ingevulde persona’s kan laten definiëren.

De hard-zacht-koppeling bepaalt het frame. We benoemen een aantal spectaculaire toepassingen. De essentie is steeds: voorspelbaarheid. Het succes van de voorspelling hangt af van de mate waarin je in staat bent om bij de meting – dus op individueel niveau – hard aan zacht te koppelen.

 • Voor shoppers en shopper-stijlen kijk je naar de bestedingsgewoonten van deze persona’s.
  Je kunt nauwkeurig voorspellen welke persona’s tot welke besteding zullen komen op basis van welke motieven en drijfveren.
 • Voor polishouders kijk je naar de schadelast of fraudelast.
  YX Company bracht voor een grote verzekeraar van autoschade in beeld hoe rijstijlen en schadelast samenhangen. Met zéér markante uitkomsten. Zie hier de sheet presentatie met deze uitkomsten.
 • Voor woninghypotheken kun je voorspelbaar in beeld brengen welke persona’s hoe reageren op macro-informatie (zoals wijzigingen in het rentetarief).
  Daarmee heb je de risicobereidheid hypotheeknemers in beeld van je klanten en weet je welke persona’s oversluiten bij wat voor informatie.
 • Online brokerage tarieven gaan naar nul. Als je beleggers kunt typeren in hun risicobereidheid en daaraan de omvang van koerswinsten en –verliezen kunt koppelen, kun je tot dynamische advisering komen en daarvoor geld vragen.
 • Als de marketeer voor een bepaalde toepassing graag een beperkte set van voor iedereen herkenbare archetypisch geduide persona’s wil herkennen, kan dat ook.

Klik hier voor meer informatie

 

4. Tariefdifferentiatie per doelgroep

Wat de nieuwe tijd kenmerkt: dat pricing en goede data-anayse samengaan. En vooral: dat prijsvorming een twee-componenten spel is geworden. Met alleen de klassieke transactie-oriëntatie kom je er niet meer.

Prijs is de financiële neerslag van wat materieel en immaterieel wordt uitgewisseld. Materieel in de zin van wat objectief is vast te stellen: wat, hoeveel, vorm. Immaterieel in de zin van wat subjectief wordt uitgewisseld (beelden, content, redelijkheid).

Deze complexiteit is er de oorzaak van dat één-derde van alle ondernemingen niet over de competentie beschikken om tot de juiste prijs te komen en dat hiermee 25% van de mogelijke winstgevendheid wordt opgeofferd. Dit zijn dramatische cijfers.

YX Company biedt een baanbrekende oplossing voor dit probleem.

Klik hier voor meer informatie